איכות ובטיחות

מערכת הבריאות של UNM מחויבת לטיפול איכותי. כמרכז הבריאות האקדמי היחיד ובית החולים לילדים בניו מקסיקו, אנו מובילים בתגליות מחקריות ורפואיות.

הרופאים והאחיות שלנו מאמנים את הדור הבא של הספקים כדי להבטיח שהטיפול שהם נותנים יהיה בטוח, יעיל, מרוכז בחולה, מתוזמן, יעיל ושוויוני.