משאבי נכות אחרים מרכז לפיתוח ומוגבלות | מערכת הבריאות של UNM | אלבוקרקי, ניו מקסיקו לתרגם

מצא משאבים למגיבים ראשונים, משפחות הזקוקות להפניות לגיל הרך ועוד.

יותר משאבי פיתוח ונכות

אנשים עם מוגבלות, משפחותיהם וחבריהם לקהילה יכולים לגשת למגוון משאבים באמצעות מרכז UNM לפיתוח ומוגבלויות.


כמרכז האוניברסיטאי היחיד בניו מקסיקו למצויינות בחינוך, מחקר ושירות עם מוגבלות התפתחותית (UCEDD), אנו מחברים בין מגיבים ראשונים, משפחות וקהילות למשאבים לשיפור התקשורת והטיפול בכל המדינה.