משאבי החולה

אם המטופלים שלך זקוקים לסיוע, הם יכולים ליצור קשר שירותים פיננסיים למטופלים במקום בו קיבלו טיפול.

מידע נוסף לחולים זמין באתר UNM בריאות.

סיוע פיננסי למטופל

תוכניות ושירותים זמינים כדי לעזור לחולים לכסות את עלות הטיפול.