שירותי שפה מתורגמנים

שירותי המתורגמנים החופשיים של UNM Health זמינים 24/7. אנו מקלים על בקיאות באנגלית מוגבלת (LEP) עם מטופלים ומשפחות בשלוש אופנים: באופן אישי, בטלפון ובוידאו.

ל- UNMH חוזים עם מתורגמנים של ספקים חיצוניים המספקים שירותי שפה בלמעלה מ- 200 שפות, כולל:

 • שפת סימנים אמריקאית (ASL)
 • ערבית (מוגבלת):إذا كنت أنت أو الشخص الذي تساعده لديك أسئلة حول النظام الصحي للأمم المتحدة, فيحق لك الحصول على مساعدة ومعلومات مجانية بلغتك. للاتصال بمترجم, اتصل بأي ممثل طبي.
 • סינית 如果 您 , 或是 您 正在 的 的 對象 , 有 關於 [插入 SBM 項目 的 名稱 UNM Health System] 的 的 問題 , 您 有 權利 免費 以 您 的 母語 得到 幫助 和 訊息 若 需要 口譯 員 員 的 協助 , 請 洽詢任何 醫療 照護 團隊 成員。
 • : צרפתית Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d'aider, a des questions à propos de UNM Health Health System, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. מזג פרלר à un interprète, adressez-vous à l'un des membres du personal médical.
 • גרמנית: Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum UNM Health system haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Einrichtung.
 • ההינדי यदि आप आप आप आप जिस यक्यक्ति की मदद उसके उसके प स प स स स थ थ थ थ थ भ मुफ मुफ मुफ सह ज त ज भ ज ज ज ज ज एक अनुवादक से संपर्क करने के लिए, किसी भी चिकित्सा प्रतिनिधि से संपर्क करें।
 • איטלקית: Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su UNM Health System, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. לפי הצהרה עם פרשנות, rivolgiti a un membro del personale sanitario.
 • יַפָּנִית: ご 本人 様, ま た は お 客 様 の 身 の 回 り の 方 で も, מערכת הבריאות UNM に つ い て ご 質問 が ご ざ い ま し た ら, ご 希望 の 言語 で サ ポ ー ト を 受 け た り, 情報 を 入手 し た り す る こ と が で き ま す. 料 金 は か か り ま せ ん. 通 訳サ ー ビ ス の ご 利用 は 、 お 近 く の チ ー ム メ ン バ ー に お 尋 ね く だ さ い
 • קוריאנית: 귀하 또는 귀하 가 돕고 있는 사람 이 UNM 건강 시스템 에 관해 질문 이 있는 귀하 귀하 는 귀하 의 언어 로 무료 도움 과 정보 를 받을 자격 이 있습니다. 번역가 에게 연락 하려면 의료 담당자 에게 문의 하십시오.
 • פרסית: اگر شما یا شخصی که به شما کمک می کنید در مورد سیستم بهداشت UNM سؤالی دارید, پس حق دارید از زبان خود کمک و اطلاعات رایگان دریافت کنید. برای تماس با یک مترجم, با هر نماینده پزشکی تماس بگیرید.
 • רוסית כל אחד מהם או שניהם, כי יש להם מערכת בריאות של אונם, וזה לא היה חשוב יותר כי זה לא יהיה טוב יותר. Чтобы связаться с переводчиком, обратитесь к любому представителю медперсонала.
 • ספרדית: Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de UNM System Health tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, pídalo a cualquier miembro del personal de la clínica.
 • תגאלוג: Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa UNM Health Health System, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, humingi ng impormasyon sa sinumang miyembro ng koponan sa pangangalaga sa kalusugan.
 • תאילנדי: หาก คุณ หรือ คน ที่ คุณ กำลัง ช่วยเหลือ มี คำถาม เกี่ยว กับ ระบบ สุขภาพ ของ M M มี มี ได้ รับ ความ ความ และ ข้อมูล ใน ภาษา ของ คุณ ฟรี หาก ต้องการ ติดต่อ นัก แปล โปรด ติดต่อ ตัวแทน ทางการ แพทย์ ใด ๆ
 • וייטנאמית: Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về UNM System Health, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với thông dịch viên, hãy nhờ bất cứ nhân viên nào của bệnh viện.

שירותי בריאות אינדיאנים (NAHS)

NAHS מספקת משאבי בריאות לקהילות אינדיאניות.