ישיבות מועצת הייעוץ של בית החולים קארי טינגלי

המועצה המייעצת של CTH מורכבת מתשעה חברים, לפחות שלושה מהם הורים לילדים עם מוגבלויות ו/או צרכים מיוחדים לטיפול רפואי כרוני ולפחות שניים מהם אנשי מקצוע בתחום הבריאות.  חבר אחד מתוקף תפקידו יהיה חבר ב-Regents וחבר אחד יהיה חבר במועצת המנהלים של קרן UNM Carrie Tingley Hospital הממונה על-ידי מועצת העוצר. 

המועצה המייעצת מוסמכת לשלוט בעצמה בהתאם לתקנון סביר שיאומץ על ידי המועצה המייעצת ויאושר על ידי ה-UNMH BOT והעוצרים, ויהיה לו כל הסמכויות הדרושות באופן סביר כדי לבצע את אחריותה המפורשת. 

הודעות, סדר יום ודקות