משאבים משותפים תמיכה במחקר | מרכז סרטן UNM

משאבים משותפים לחוקרים

מרכז הסרטן של UNM כולל מספר מתקנים משותפים חדישים התומכים במדענינו וביעדי המחקר שלהם ומגרים אינטראקציות בין תוכניות המחקר של מרכז הסרטן. משאבים משותפים מקדמים את מאמצי המחקר של מעבדות חברות ומאיצים את אימוץן של שיטות וטכנולוגיות חדשניות המקדמות את מחקר הסרטן ב- UNM.

סקוט נס, דוקטורט, מנהל משנה לסרטן UNM | 505-272-5564

אנא אשר על השימוש במשאבים משותפים אלה על ידי הכללת הפרטים הבאים:

מחקר זה נתמך בחלקו על ידי מענם התמיכה של מרכז הסרטן המקיף של UNM NCI P30CA118100.

משאבים משותפים

מרכז סרטן ה- UNM מציע מתקנים משותפים חדישים לתמיכה ביעדי המחקר של המדענים שלנו ולעורר אינטראקציות בין תוכניות המחקר של מרכז הסרטן UNM. משאבים משותפים מקדמים את מאמצי המחקר של מעבדות חברות ומאיצים את האימוץ של שיטות וטכנולוגיות חדשניות המקדמות מחקר סרטן ב- UNM.