המרכז הרפואי האזורי סנדובל

דוחות כספיים

המרכז הרפואי האזורי סנדובל (SRMC) מחויבת לשקיפות בדיווח הכספי. כל הצהרה כוללת דוח מבקר עצמאי.

דוחות כספיים מבוקרים - SRMC:

דוחות כספיים זמינים גם עבור בתי חולים של UNH ו מחוז ברניליו . תוכל למצוא דוחות נוספים דרך שלנו חטיבת שירותים פיננסיים.

השפעה על הקהילה

UNM Health פועלת ללא הרף להגדלת הגישה לשירותים רפואיים, שיפור אוריינות הבריאות ומתן טיפול רגיש מבחינה תרבותית.